ThS. Vũ Thị Liên Hương
 • ThS. Vũ Thị Liên Hương
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
 • 055.3823920
 • . Ngày sinh: 01/06/1972 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT-HC Mã ngạch: V.07.05.14 Phụ trách: Phụ trách chung
ThS. Lương Thành Hưng
 • ThS. Lương Thành Hưng
 • Ban Giám Hiệu
 • P. Bí thư Đảng ủy - P. Hiệu trưởng
 • luonghung@htkqng.edu.vn
 • . Ngày sinh: 01/08/1966 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật Lí, Thạc sĩ QLGD Lý luận chính trị: Cao cấp Mã ngạch: V.07.05.14 Phụ trách: GDTrH- Hướng nghiệp
ThS. Cao Quốc Oanh
 • ThS. Cao Quốc Oanh
 • Ban Giám Hiệu
 • ĐUV - P. Hiệu trưởng
 • 02553722229
 • cqoanhlk@gmail.com
 • . Ngày sinh: 02-10-1974 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tin học Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị – hành chính Mã ngạch:V.07.05.14 Phụ trách: TĐKT – TCCB – CNTT – KTX
ThS. Lê Văn Trung
 • ThS. Lê Văn Trung
 • Ban Giám Hiệu
 • UVBTV ĐU - P. Hiệu trưởng
 • trunglekhiet@gmail.com
 • . Ngày sinh: 18-07-1968 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị – hành chính Mã ngạch: V.07.05.14 Phụ trách: Khảo thí kiểm định và công tác hành chính