ThS. Trần Quang Hồng
 • ThS. Trần Quang Hồng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0983841456
 • tranquanghongqng@gmail.com
 • Sinh ngày: 01/10/1969 Quê quán: tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học, Thạc sĩ QLGD Lý luận chính trị: Cao cấp Mã ngạch: V.07.05.14 Phụ trách: chung
ThS. Lương Thành Hưng
 • ThS. Lương Thành Hưng
 • Ban Giám Hiệu
 • P. Bí thư Đảng ủy - P. Hiệu trưởng
 • luonghung@htkqng.edu.vn
 • . Ngày sinh: 01/08/1966 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật Lí, Thạc sĩ QLGD Lý luận chính trị: Cao cấp Mã ngạch: V.07.05.14 Phụ trách: GDTrH- Hướng nghiệp
ThS. Cao Quốc Oanh
 • ThS. Cao Quốc Oanh
 • Ban Giám Hiệu
 • ĐUV - P. Hiệu trưởng
 • 02553722229
 • cqoanhlk@gmail.com
 • . Ngày sinh: 02-10-1974 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tin học Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị – hành chính Mã ngạch:V.07.05.14 Phụ trách: TĐKT – TCCB – CNTT – KTX
ThS. Lê Văn Trung
 • ThS. Lê Văn Trung
 • Ban Giám Hiệu
 • UVBTV ĐU - P. Hiệu trưởng
 • trunglekhiet@gmail.com
 • . Ngày sinh: 18-07-1968 Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị – hành chính Mã ngạch: V.07.05.14 Phụ trách: Khảo thí kiểm định và công tác hành chính