Lịch công tác tuần 36 (Từ 03/5/2022 đến 08/5/2022)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 36

(TỪ 03/5/2022 ĐẾN 08/5/2022)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU

Ghi chú

Thứ Hai,

02/5/2022

Nghỉ lễ

Dạy học văn hóa theo TKB số 14; Khối 12 ôn tập, luyện đề tốt nghiệp THPT số 1 theo TKB ./.

Thứ Ba,

03/5/2022

Học văn hóa Khối 10 học chuyên đề chuyên (đội tuyển).
Thứ Tư,

04/5/2022

Học văn hóa Học văn hóa
Thứ Năm,

05/5/2022

– Học văn hóa

 – 8 giờ 00: Họp HS 11 (45 trong danh sách  đánh giá kết quả học tập của HS lớp 11 cấp tỉnh, TP: theo QĐ)

14 giờ 00: Sinh hoạt tổ chuyên môn (sinh hoạt chuyên đề HK2; Bài học minh họa)

Thứ Sáu,

06/5/2022

– Học văn hóa

– 7 giờ 00: Khảo sát cấp tỉnh đánh giá kết quả học tập của HS lớp 11 (Cả ngày; TP: CB, GV, HS theo QĐ)

Khối 10 học chuyên đề chuyên (đội tuyển).
Thứ Bảy,

07/5/2022

Học văn hóa  
Chủ nhật,

08/5/2022

Đoàn TN và Ban NCKH tổ chức hoạt động trải nghiệm khoa học STEM

                                                                                                                                 Quảng Ngãi, ngày 27/4/2022

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                                       Trần Quang Hồng