Lịch công tác tuần 34 (Từ 19/4/2021 đến 25/4/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 34

(TỪ 19/4/2021 ĐẾN 25/4/2021)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai,

19/4/2021

 – 6 giờ 45: Chào cờ;

– 7 giờ 30: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1);

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đợt II năm học 2020 – 2021.

13 giờ 50: Học văn hóa.

 

Thứ Ba,

20/4/2021

 –  6 giờ 45: Học văn hóa;

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đợt II năm học 2020 – 2021.

– 13 giờ 50: Học văn hóa;

– Học sinh lớp 12 làm CCCD theo lịch

Thứ Tư,

21/4/2021

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

(Học sinh lớp 12 làm CCCD theo lịch)

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

(Học sinh lớp 12 làm CCCD theo lịch)

Thứ Năm,

22/4/2021

–  6 giờ 45: Học văn hóa;

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đợt II năm học 2020 – 2021.

– 13 giờ 00: CB -VC – NV làm CCCD theo lịch;

– 14 giờ 00: Sinh hoạt chuyên môn; tổ Ngoại ngữ ngoại khóa CLB tiếng Anh dành cho khối 10.

Thứ Sáu,

23/4/2021

 –  6 giờ 45: Học văn hóa;

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đợt II năm học 2020 – 2021.

13 giờ 50: Học văn hóa.
Thứ Bảy,

24/4/2021

–  6 giờ 45: Học văn hóa;

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đợt II năm học 2020 – 2021;

– 10 giờ 15: Giờ SHL, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ.

Học văn hóa theo TKB dạy bù Học kỳ II năm học 2020 – 2021.
Chủ Nhật,

25/4/2021

Quảng Ngãi, ngày 17  tháng 4 năm 2021

                     HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

               Vũ Thị Liên Hương