Lịch công tác tuần 33 (Từ 12/4/2021 đến18/4/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 33

(TỪ 12/4/2021 ĐẾN 18/4/2021)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU

TỐI

Thứ Hai,

12/4/2021

– 6 giờ 45: Chào cờ;

– 7 giờ 30: Học văn hóa.

13 giờ 50: Học văn hóa.

 

Thứ Ba,

13/4/2021

 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.
Thứ Tư,

14/4/2021

 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.
Thứ Năm,

15/4/2021

 –  6 giờ 45: Học văn hóa;

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đợt II năm học 2020 – 2021.

– 14 giờ 00: Sinh hoạt Đảng, đoàn thể;

– 15 giờ 30: Kiểm tra hồ sơ giáo viên (Theo QĐ,

địa điểm: Phòng họp 1).

Thứ Sáu,

16/4/2021

–  6 giờ 45: Học văn hóa;

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đợt II năm học 2020 – 2021.

13 giờ 50: Học văn hóa.
Thứ Bảy,

17/4/2021

 –  6 giờ 45: Học văn hóa;

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đợt II năm học 2020 – 2021.

13 giờ 50: Học văn hóa.
Chủ Nhật,

18/4/2021

Tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông Tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông

         Quảng Ngãi, ngày 10  tháng 4 năm 2021

                       HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

                   Vũ Thị Liên Hương