Lịch công tác tuần 32 (Từ 05/4/2021 đến 11/4/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 32

(TỪ 05/4/2021 ĐẾN 11/4/2021)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU TỐI

Thứ Hai,

05/4/2021

 – 6 giờ 45: Chào cờ; Lễ xuất quân tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm học 2020 – 2021;

– 7 giờ 30: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở  thông qua kết quả thẩm định SKKN (Tp: Theo QĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

13 giờ 50: Học văn hóa.

Thứ Ba,

06/4/2021

 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.

Thứ Tư,

07/4/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.

Thứ Năm,

08/4/2021

 – 6 giờ 30: Tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm học 2020 – 2021 (Tp: theo QĐ; Địa điểm: Trường THPT Võ Nguyên Giáp và THPT Huỳnh Thúc Kháng);

– 6 giờ 45: Học văn hóa.

 – 13 giờ 30: Kiểm tra giữa học kỳ II tập trung môn Toán khối 12;

– 15 giờ 30: Sinh hoạt chuyên môn; Học sinh khối 12 nghe tư vấn tuyển sinh ĐH (Địa điểm: Hội trường).

Thứ Sáu,

09/4/2021

 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.

Thứ Bảy,

10/4/2021

6 giờ 45: Học văn hóa.

 – 13 giờ 30: Kiểm tra giữa học kỳ II tập trung môn Toán khối 10, 11;

  – 13 giờ 50: Học văn hóa.

 

Chủ Nhật,

11/4/2021

Quảng Ngãi, ngày 03  tháng 4 năm 2021

                     HIỆU TRƯỞNG

                           (Đã ký)

             Vũ Thị Liên Hương