Lịch công tác tuần 30 (Từ 22/3/2021 đến 28/3/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 30

(TỪ 22/3/2021 ĐẾN 28/3/2021)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG

CHIỀU

TỐI
Thứ Hai,

22/3/2021

– 6 giờ 45: Chào cờ; Ngoại khóa kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– 7 giờ 30: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Họp liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.

 

Thứ Ba,

23/3/2021

      6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.
Thứ Tư,

24/3/2021

 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.
Thứ Năm,

25/3/2021

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– Tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia (Tp: Theo QĐ, địa điểm: TP Huế).

 – 14 giờ 00: Sinh hoạt tổ chuyên môn (NCBH theo chủ đề);

– 15 giờ 30: Gặp mặt cán bộ Đoàn;

– Tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia (Tp: Theo QĐ, địa điểm: TP Huế).

Thứ Sáu,

26/3/2021

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– Tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia (Tp: Theo QĐ, địa điểm: TP Huế).

 – 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG;

– Tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia (Tp: Theo QĐ, địa điểm: TP Huế).

Thứ Bảy,

27/3/2021

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– Tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia (Tp: Theo QĐ, địa điểm: TP Huế).

    13 giờ 50: Học văn hóa.
Chủ Nhật,

28/3/2021

Quảng Ngãi, ngày 20  tháng 3 năm 2021

                       HIỆU TRƯỞNG

                              (Đã ký)

                     Vũ Thị Liên Hương