Lịch công tác tuần 29 (Từ 15/3/2021 đến 21/3/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 29

(TỪ 15/3/2021 ĐẾN 21/3/2021)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai,

15/3/2021

 – 6 giờ 45: Chào cờ; Ngoại khóa tìm hiểu Luật Thanh niên (Sửa đổi);

– 7 giờ 30: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Họp liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.

 

Thứ Ba,

16/3/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.
Thứ Tư,

17/3/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.

 

Thứ Năm,

18/3/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 14 giờ 00: Sinh hoạt Đảng, đoàn thể.
Thứ Sáu,

19/3/2021

6 giờ 45: Học văn hóa 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.
Thứ Bảy,

20/3/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.
Chủ Nhật,

21/3/2021

Quảng Ngãi, ngày 13  tháng 3 năm 2021

              HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký)

          Vũ Thị Liên Hương