Lịch công tác tuần 23 (từ 01/02/2021 đến 07/02/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 23

(TỪ 01/02/2021 ĐẾN 07/02/2021)

THỨ  NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,

01/02/2021

– 6 giờ 45: Chào cờ, tổ chức Ngoại khóa kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021);

– 7 giờ 30: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

– 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp;

– 14 giờ 00: Họp Thường trực Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn HSG cấp trường lớp 11 năm học 2020 – 2021.

Thứ Ba,

02/02/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 50: Học văn hóa;

– 14 giờ 00: Họp Hội đồng chấm thi và triển khai chấm thi Kỳ thi chọn HSG cấp trường lớp 11 năm học 2020 – 2021 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ Tư,

03/02/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.
Thứ Năm,

04/02/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 14 giờ 00: Sinh hoạt chuyên môn, ngoại khóa CLB Văn học.
Thứ Sáu,

05/02/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.
Thứ Bảy,

06/02/2021

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– 10 giờ 15: Sinh hoạt lớp, tổng vệ sinh và nhắc nhở học sinh nghỉ Tết vui tươi, đảm bảo an toàn.

13 giờ 50: Học văn hóa.

 

 
Chủ Nhật,

07/02/2021

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 01 năm  2021

                     HIỆU TRƯỞNG

 

                              (Đã ký)

 

                 Vũ Thị Liên Hương