Lịch công tác tuần 31 (Từ 29/3/2021 đến 04/4/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 31

(TỪ 29/3/2021 ĐẾN 04/4/2021)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU TỐI
Thứ Hai,

29/3/2021

– 6 giờ 45: Chào cờ;

– 7 giờ 30: Học văn hóa, họp Ban Giám hiệu;

– 8 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị (Tp: Đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT; Địa điểm: Phòng họp 1).

– 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG;

– 14 giờ 00: Hội nghị mở rộng (Tp: Đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTĐT; Địa điểm: Phòng họp 1; Nội dung: rà soát, bổ sung quy hoạch CBQLGD giai đoạn 2021- 2026.

 

Thứ Ba,

30/3/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa.
Thứ Tư,

31/3/2021

 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.
Thứ Năm,

01/4/2021

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 30: Kiểm tra giữa học kỳ II tập trung môn tiếng Anh khối 12;

– 15 giờ 30: Họp cơ quan.

Thứ Sáu,

02/4/2021

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– Thi Olympic truyền thống 30/4.

 – 13 giờ 50: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG;

– Thi Olympic truyền thống 30/4.

Thứ Bảy,

03/4/2021

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– Thi Olympic truyền thống 30/4.

 

 – 13 giờ 30: Kiểm tra giữa học kỳ II tập trung môn tiếng Anh khối 10, 11;

– 13 giờ 50: Học văn hóa;

– Thi Olympic truyền thống 30/4.

Chủ Nhật,

04/4/2021

 Quảng Ngãi, ngày 27  tháng 3 năm 2021

                     HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

                 Vũ Thị Liên Hương