Lịch công tác tuần 31 (Từ 29/3/2021 đến 04/4/2021)

Lịch công tác tuần 31 (Từ 29/3/2021 đến 04/4/2021)

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                             LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 31 (TỪ 29/3/2021 ĐẾN 04/4/2021) THỨ  NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC SÁNG CHIỀU TỐI Thứ Hai, 29/3/2021 – 6 giờ 45: Chào cờ; – 7 giờ 30: Học văn hóa, họp Ban Giám hiệu; – 8 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị (Tp: Đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT; Địa điểm: Phòng họp 1).... ...
Lịch công tác tuần 30 (Từ 22/3/2021 đến 28/3/2021)

Lịch công tác tuần 30 (Từ 22/3/2021 đến 28/3/2021)

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                             LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 30 (TỪ 22/3/2021 ĐẾN 28/3/2021) THỨ  NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC SÁNG CHIỀU TỐI Thứ Hai, 22/3/2021 – 6 giờ 45: Chào cờ; Ngoại khóa kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; – 7 giờ 30: Học văn hóa; – 8 giờ 00: Họp liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).... ...
Lịch công tác tuần 29 (Từ 15/3/2021 đến 21/3/2021)

Lịch công tác tuần 29 (Từ 15/3/2021 đến 21/3/2021)

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                             LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 29 (TỪ 15/3/2021 ĐẾN 21/3/2021) THỨ  NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC SÁNG CHIỀU TỐI Thứ Hai, 15/3/2021  – 6 giờ 45: Chào cờ; Ngoại khóa tìm hiểu Luật Thanh niên (Sửa đổi); – 7 giờ 30: Học văn hóa; – 8 giờ 00: Họp liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1). 13 giờ 50:... ...
Lịch công tác tuần 28 (Từ 08/3/2021 đến 14/3/2021)

Lịch công tác tuần 28 (Từ 08/3/2021 đến 14/3/2021)

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                             LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 28 (TỪ 08/3/2021 ĐẾN 14/3/2021) THỨ  NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC SÁNG CHIỀU TỐI Thứ Hai, 08/3/2021 – 6 giờ 45: Chào cờ; ngoại khóa Ngày Quốc tế Phụ nữ; – 7 giờ 30: Học văn hóa; – 8 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT; Địa điểm: Phòng họp... ...